Medewerkers - Praktijkassistentes

Werkzaamheden assistentes

Voor kleine medische handelingen kunt u, na het maken van een afspraak, terecht bij de assistentes. Dit geldt voor ondermeer bloeddruk meten, oren uitspuiten, maken van een uitstrijkje, glucosecontrole, maken van een ECG en wondcontrole. De assistentes leggen ook huisvisites af voor het geven van vitamine B12 injecties en bloeddrukcontroles, indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen.

Mw. E. van der Ham (Elsbeth)

Praktijk Nieuwe Zeeweg

Werkzaam als praktijkassistente sinds 2002 . Zij is 3 dagen per week werkzaam in de praktijk.

Mw. M. v.d. Mey (Marjan)

Praktijk Nieuwe Zeeweg

Werkzaam als praktijkassistente sinds 2009. Zij is 2 dagen per week werkzaam in de praktijk.