Formulieren

Formulier Urineonderzoek

Bij het laten onderzoeken van uw urine verzoeken wij u vooraf het Vragenformulier Urineonderzoek in te vullen. U kunt het formulier in PDF formaat hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u samen met de urine voor 10.00 uur inleveren aan de balie.

Klachtenformulier

Indien u onverlet een klacht wenst te melden verzoeken wij u het Klachtenformulier in te vullen. U kunt het formulier in PDF formaat hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren aan de balie t.a.v. mevrouw I.C.M. Steenvoorden. Binnen 2 weken na ontvangst zal contact met u worden opgenomen.