Disclaimer

Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Huisartsenpraktijk Nieuwe Zeeweg verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze website.

Overname van informatie van deze website is zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding niet toegestaan. Aan de inhoud van deze website en alle onderliggende pagina's kunnen geen rechten ontleend worden.

Alle teksten en afbeeldingen �2014 Huisartsenpraktijk Nieuwe Zeeweg.