071-3612333

Een spoedgeval?

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel 112!

In geval van spoed kunt u gedurende de openingstijden van de praktijk bellen: 071-3612333, kies optie 1.

Nieuws

Hieronder treft u het recente praktijk-gerelateerde nieuws aan.

Toegenomen drukte bij de huisarts

Zoals u uit de landelijke media al heeft kunnen vernemen neemt de druk op de huisartsenzorg nog elke dag toe. Ook wij merken dat in onze praktijk. U zult hierdoor merken dat de wachttijden oplopen voor het kunnen inplannen van een afspraak. Daar er landelijk een tekort is aan huisartsen is het een probleem dat wij niet direct zelf kunnen verhelpen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij spoed zullen wij natuurlijk proberen een zo passend mogelijke oplossing te vinden.

Vacature doktersassistent(e)

Wil jij deel uitmaken van ons team als doktersassistent(e) bij Praktijk Nieuwe Zeeweg? We hebben een parttime positie beschikbaar voor 20-24 uur per week.

In onze kleinschalige praktijk hechten we veel waarde aan een nauwe samenwerking en directe communicatie, waarbij we ons richten op de zorg voor ongeveer 2400 patiënten in Noordwijk. We zijn op zoek naar een betrokken collega die in de eerste plaats betrokkenheid toont bij onze patiënten, maar ook in staat is om het overzicht te behouden in de doktersagenda's. Een pluspunt is goede ICT en triage-vaardigheden. Daarnaast is het voor ons ook belangrijk dat je zelfstandig kunt werken. Je hebt een eigen spreekuur en soms doe je visites aan huis. Bij ons vind je een hecht en gezellig team, waar iedereen elkaar goed kent. We maken gebruik van het Medicom-systeem voor onze administratie.

Wil je meer weten? We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek! Stuur je sollicitatiebrief en CV naar info@praktijknieuwezeeweg.nl We kijken uit naar je reactie!

Antivirus maatregelen

De landelijke coronamaatregelen zijn komen te vervallen. Aangezien wij in onze huisartsenpraktijk veel verschillende mensen zien waaronder vaak ook ernstig zieke mensen kunnen wij u verzoeken bij klachten die op een virale infectie duiden, toch een mondkapje te dragen als u de praktijk bezoekt. Momenteel neemt het aantal kinkhoest patiënten toe en ook besmetting met mazelenvirus is in opmars. Dit zijn ook virussen die u kunt overbrengen via hoesten/handen. Daarom graag hiervoor uw actie en alertheid.

Telefonisch spreekuur

Wilt u een overleg of iets vragen aan de arts dat geen consult behoeft op het spreekuur, dan willen wij u er nog eens op wijzen dat u een afspraak kunt maken voor het telefonisch spreekuur, de arts belt u dan terug.

Email

Let op gebruik email

Wij merken steeds vaker dat er patiënten zijn die hun medische klachten/vragen via de mail aan ons sturen. Wij willen u erop wijzen dat dit volgens de AVG-wet niet mag, wij kunnen u helaas dan ook niet antwoorden op de mail, deze wordt verwijderd. U dient telefonisch contact met de assistente opnemen voor medisch inhoudelijke vragen, ook over medicatiebestellingen.

Als alternatief vragen wij u zich aan te melden voor: MijnGezondheid.net. Zie het volgende item.

MijnGezondheid.net

Online patiëntportaal

Inmiddels is het mogelijk om via MijnGezondheid.net digitaal uw dossier in te zien. Ook kunt u uw medicatie online inzien of online een afspraaken maken (beperkte mogelijkheid). E-mail consulten behoren ook tot de mogelijkheid. Hiervoor dient u zich wel te registreren via MijnGezondheid.net. U kunt zich via de assistente hiervoor aanmelden.

Over ons

Huisartsenpraktijk Nieuwe Zeeweg is centraal gelegen in Noordwijk. In onze praktijk zijn meerdere huisartsen, een praktijkverpleegkundige en meerdere assistentes werkzaam.

Kleinschalig, persoonlijk, betrokken

Wij willen graag zorg op maat leveren. Persoonlijk contact vinden we erg belangrijk.

  • Zorg wordt geboden aan cliënten van jong tot oud, vaak al meerdere generaties lang.
  • Binnen onze praktijk krijgt de familiegeneeskunde dan ook een belangrijke plaats.
  • Wij streven er naar dicht bij de cliënt te staan en er te zijn voor hulp in al die situaties waarin de huisarts nodig kan zijn.

MijnGezondheid.net

Onze praktijk is aangesloten op MijnGezondheid.net

Ons werkterrein

Wij bieden zorg aan patiënten in het postcodegebied 2201 t/m 2203. Indien u verhuist naar buiten dit gebied dient u een andere huisarts binnen uw nieuwe postcodegebied te zoeken.

Gesloten voor nieuwe patiënten

De praktijk is tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Diensten

Hoe kunnen wij u helpen?

Afspraak maken huisarts

Afspraken met een huisarts, voor de dag waarop u belt, dient u voor 10:00 uur te maken. De assistente zal u een aantal vragen stellen om een inschatting te kunnen maken van de ernst van uw klacht. Aan de hand daarvan wordt de afspraak ingepland. Een consult duurt ongeveer 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan verzoeken wij u dit te melden bij de assistente. Niemand hoeft dan langer dan strikt noodzakelijk te wachten. Wenst u een vervolgafspraak voor een klacht welke reeds besproken is met een van onze artsten, dan verzoeken wij u een vervolgafspraak te maken met diezelfde arts.

Telefonisch spreekuur

Wilt u een overleg of iets vragen aan de arts dat geen consult behoeft op het spreekuur, dan kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. De arts belt u dan terug.

Praktijkassistentes

Voor kleine medische handelingen kunt u dagelijks, na het maken van een afspraak, terecht bij de assistentes. Dit geldt voor ondermeer bloeddruk meten, oren uitspuiten, maken van een uitstrijkje, glucosecontrole, maken van een ECG en hechtingen verwijderen. Tussen 10:30 en 11:00 uur en tussen 12:00 en 15:00 uur zijn de praktijkassistentes bezig met werkzaamheden waarbij zij niet gestoord kunnen worden. De assistentes leggen ook huisvisites af voor het geven van vitamine B12 injecties en bloeddrukcontroles, indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen.

Praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundige biedt zorg aan mensen met diabetes, hypertensie en astma / COPD. Tevens legt de praktijkverpleegkundige huisvisites af, geeft begeleiding bij stoppen met roken en is betrokken bij wondzorg.

Visites

Wanneer het voor u door ziekte of handicap niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de huisarts u thuis bezoeken. De praktijkassistente beoordeelt samen met de huisarts of een bezoek wordt afgelegd. Geen vervoer is geen reden voor een huisbezoek. Het huisbezoek voor dezelfde dag dient u voor 10.00 uur aan te vragen, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie, dan kunt u de hele dag bellen.

Herhaalrecepten

Op werkdagen van 8:00 tot 11:00 uur kunt u gebruik maken van de herhaaltelefoon van uw apotheek (071-3610400). Deze is bedoeld om medicatie te bestellen die u dagelijks gebruikt. De recepten worden door de huisarts gecontroleerd en kunt u de medicatie veelal nog dezelfde dag na 16.00 uur afhalen bij uw apotheek. Als uw medicijnen niet of onvoldoende op voorraad zijn, ontvangt u hierover bericht van uw apotheek.

Onderzoeksuitslagen

Onderzoeksuitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenfoto’s kunt u tussen 15:00 en 16:00 uur (m.u.v. woensdag) opvragen bij de assistentes via ons algemene telefoonnummer.

Urineonderzoek

Indien u denkt dat u een blaasontsteking heeft kunt u voor 10.00 uur urine inleveren. Dit moet in een schoon, goed afgesloten potje. De urine mag niet ouder zijn dan 2 uur en het liefst bewaard zijn in de koelkast. Lever bij de urine tevens het formulier “urineonderzoek“ in, welke u kunt vinden op onze website en bij de balie. Tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u voor de uitslag bellen en liggen er zo nodig medicijnen voor u klaar bij de apotheek.

Reizigersvaccinatie

Onze praktijk biedt geen spreekuur voor reizigersvaccinatie / advies. Hiervoor kunt u terecht na telefonisch overleg bij Huisartsenpraktijk Vinkeveld.

Medewerkers

Een overzicht van ons team:

Mw. I.C.M. Steenvoorden (Ilse)

Huisarts en praktijkeigenaar
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Mw. S. Borkent (Shiba)

Huisarts
Aanwezig op woendagochtend, donderdagochtend en vrijdag.

Y. Tol (Yvonne)

Praktijkverpleegkundige
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Mw. E. van der Ham (Elsbeth)

Doktersassistente
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Mw. S. Bronsgeest (Sabrina)

Zelfstandig waarnemend doktersassistente
Aanwezig op dinsdag en vrijdag.

Downloads

Nieuwsbrief

Naast onze website houden wij u middels onze nieuwsbrief periodiek op de hoogte van het relevante praktijknieuws. U kunt deze nieuwsbrief in PDF formaat hier downloaden en openen met bijvoorbeeld Adobe Reader.

Formulier Urineonderzoek

Bij het laten onderzoeken van uw urine verzoeken wij u vooraf het Vragenformulier Urineonderzoek in te vullen. U kunt het formulier in PDF formaat hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u samen met de urine voor 10.00 uur inleveren aan de balie.

Klachtenformulier

Indien u onverlet een klacht wenst te melden verzoeken wij u het Klachtenformulier in te vullen. U kunt het formulier in PDF formaat hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren aan de balie t.a.v. mevrouw I.C.M. Steenvoorden. Binnen 2 weken na ontvangst zal contact met u worden opgenomen.

Privacyverklaring

Onze praktijk is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. De hierop van toepassing zijnde privacyverklaring kunt U in PDF formaat hier downloaden.

Contact

Wij beschikken over parkeergelegenheid aan de achterzijde van het praktijkgebouw. Het parkeerterrein bevindt zich aan het An van Gilsehof.

Ons adres

Nieuwe Zeeweg 11, 2201TL Noordwijk

Mail ons (algemene niet-medische vragen en informatie)

balie@praktijknieuwezeeweg.nl

Bel ons

071-3612333